The Middle Of Nowhere

The Middle of Nowhere is about the little lies each of us do in their lives. The little devil regularly peeks behind the corner. Wouldn't a life without lies be nicer.... but is this possible in this society?

The Middle of Nowhere gaat over de kleine leugentjes die elk van ons in hun leven doen. Het kleine duiveltje komt regelmatig achter het hoekje kijken. Zou een leven zonder leugens niet mooier zijn.... maar is dit mogelijk in deze maatschappij?

Do You Know

The clip of "Do You Know" was recorded in the beautiful woods of Bruges early in the morning. The clip is about a search for someone lost. Someone we really long to see again. Bruges is a historic city. Xcoop feels at home there!

De clip van "Do You Know" werd opgenomen in de prachtige bossen van Brugge op een vroege ochtend. De clip gaat over een zoektocht naar een verloren iemand. Iemand waar we enorm naar verlangen om nog een maal terug te zien.

Brugge is een historische stad. Xcoop voelt er zich thuis!

Feel 

The clip "Feel" is made with all kinds of film techniques such as green screen and 3D animations. The clip describes the frustration surrounding the indifference that reigns in the world.

De clip "Feel" is gemaakt met allerlei filmtechnieken zoals greenscreen en 3D animaties. De clip beschrijft de frustratie rondom de onverschilligheid die er heerst in de wereld.

Copyright © All Rights Reserved